THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

xin giấy phép bưu chính liên tỉnh

Giấy phép bưu chính là loại giấy phép mà các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính bắt buộc phải có. Việc xin giấy phép bưu chính khá phức tạp do cần đáp ứng nhiều điều kiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục xin giấy phép bưu chính.

Liên hệ Dịch vụ giấy phép bưu chính. Hotline: 0842.894.888 (Zalo/Viber)

Mục Lục

Giấy phép bưu chính là gì?

Giấy phép bưu chính

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử. Hoạt động dịch vụ bưu chính là loại dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Để có thể kinh doanh hoạt động bưu chính, doanh nghiệp phải được cấp Giấy phép bưu chính.

Đây là giấy phép bắt buộc để doanh nghiệp có thể kinh doanh dịch vụ bưu chính tại Việt Nam.

Thông báo hoạt động bưu chính

Trừ trường hợp về điều kiện phải có giấy phép bưu chính, các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động dưới đây cần thông báo hoạt động bưu chính:

 • Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
 • Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
 • Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

Không cần giấy phép bưu chính, thông báo hoạt động

Đối với một số hoạt động sau đây, sẽ không cần làm thủ tục xin giấy phép bưu chính cũng như thông báo hoạt động:

 • Cá nhân nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trên cơ sở tự thoả thuận với người gửi mà không lấy tiền công với số lượng bưu gửi tối đa;
 • Tổ chức nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trong nội bộ hoặc cho khách hàng của mình mà không lấy tiền công;
 • Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh được thiết lập để cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan này, hoạt động không vì mục đích kinh doanh.

So sánh Giấy phép bưu chính và thông báo hoạt động bưu chính

Hạng mụcGiấy phép bưu chínhThông báo hoạt động bưu chính
Phạm vi hoạt độngCung ứng dịch vụ thư có và không có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 2kg Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 2kg Cung ứng dịch vụ gói kiệnCung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 2kg Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 2kg Cung ứng dịch vụ gói kiện
Cơ quan cấp phépSở thông tin truyền thông đối với hoạt động bưu chính nội tỉnh Bộ Thông tin và truyền thông đối với hoạt động bưu chính liên tỉnh và quốc tếSở thông tin truyền thông đối với hoạt động bưu chính nội tỉnh Bộ Thông tin và truyền thông đối với hoạt động bưu chính liên tỉnh và quốc tế
Thời gian thực hiện30-35 ngày làm việc kể từ ngày nộp Hồ sơ15-20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ
So sánh Giấy phép bưu chính

Mẫu giấy phép bưu chính

Mẫu Giấy phép bưu chính

Mẫu thông báo hoạt động bưu chính

mẫu thông báo hoạt động bưu chính
Mẫu Thông báo hoạt động bưu chính

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính.

Dịch vụ bưu chính nằm trong nhóm các dịch vụ có điều kiện. Để được kinh doanh dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều hiện bao gồm

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Điều kiện về tài chính

Dịch vụ xin giấy phép bưu chính mới nhất
Giấy phép bưu chính – Điều kiện bắt buộc để kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh

Đây là điều kiện quan trọng của đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính. Qua đó doanh nghiệp thể hiện năng lực kinh doanh, năng lực chịu trách nhiệm của đơn vị khi tham gia vào mạng lưới bưu chính.

Theo quy định tại điều 5 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, vốn pháp định được quy định như sau:

 • Trường hợp xin giấy phép nội tỉnh, liên tỉnh: Doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
 • Trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế: Doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Mức vốn pháp định này được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, bạn cần lưu ý xem, dịch vụ bạn dự kiến cung cấp là gì, để lựa chọn đăng ký và góp vốn cho phù hợp. Tránh trường hợp phải bổ sung, thay đổi do không đáp ứng điều kiện về vốn pháp định.

Điều kiện về năng lực kinh doanh

Tham gia kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Đối tượng cần xin giấy phép bưu chính

Theo quy định tại Luật bưu chính năm 2010, dịch vụ bưu chính bao gồm các hoạt động: Chấp nhận bưu gửi; vận chuyển bưu gửi và phát bưu gửi

Hoạt động thu gom, chấp nhận bưu gửi

Các đơn vị nhỏ chỉ kinh doanh trong phạm vi một hoặc một số địa phương. Hoặc thực hiện gom đơn rồi hợp tác với các đơn vị chuyển phát lớn.

Hoạt động vận chuyển bưu gửi

Hoạt động vận chuyển bưu gửi là việc sử dụng phương tiện chuyên dụng từ đơn vị thu gom, chấp nhận đơn tới địa điểm của đơn vị phát đơn.

Hoạt động phát bưu gửi

Tại công đoạn này, bưu gửi sẽ được chia, chọn, phân loại từ đơn vị vận chuyển tới tận tay của người nhận. Công đoạn này được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt để bảo đảm không có sự sai sót, thất lạc trong quá trình gửi đơn.

Các loại giấy phép bưu chính

Tuỳ thuộc vào mục đích và phạm vi hoạt động, giấy phép bưu chính bao gồm các loại như sau:

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh:

Cấp cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính liên tỉnh:

Cấp cho doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về kinh kinh doanh dịch vụ bưu chính trong phạm vi giữa các tỉnh thành

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính quốc tế:

Giấy phép này bao gồm: Kinh doanh dịch vụ bưu chính quốc tế chiều đi; chiều đến và hai chiều. Áp dụng nếu doanh nghiệp thực hiện hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh trong phạm vi quốc tế.

Hồ sơ xin cấp giấy phép bưu chính

Khi xin cấp giấy phép, doanh nghiệp cần nộp bộ hồ sơ tới cơ quan nhà nước bao gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

 • Giấy đề nghị giấy phép ;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ của doanh nghiệp (nếu có);
 • Phương án kinh doanh;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại;
 • Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng;
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

Lưu ý:

 • Khi nộp hồ sơ để được thẩm định và duyệt nhanh nhất, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ chính xác và chi tiết nhất.
 • Xây dựng phương án kinh doanh chi tiết để giải trình và được chấp thuận;
 • Đối với tài liệu liên quan đến pháp nhân nước ngoài, cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Phương án kinh doanh khi xin cấp giấy phép bưu chính

Khi giải trình với cơ quan quản lý nhà nước về đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính. Cần phải xây dựng một phương án kinh doanh chi tiết. Qua đó thể hiện đơn vị đã xây dựng một kế hoạch kinh doanh lâu dài và nghiêm túc với dự án cung cấp dịch vụ bưu chính này. Trong phương án kinh doanh cần có đầy đủ các nội dung sau

 • Thông tin về doanh nghiệp;
 • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
 • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
 • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
 • Phương thức cung ứng dịch vụ;
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;

Thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên của Luật Nhật Thư

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước

Doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ theo cách sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Bộ/Sở thông tin truyền thông;
 • Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ chuyển phát bưu chính;
 • Nộp hồ sơ online qua cổng thông tin của Bộ/Sở thông tin và truyền thông.

Bước 3: Cơ quan nhà nước thẩm định, xem xét hồ sơ

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ/Sở gửi biên nhận hồ sơ đến địa chỉ hộp thư điện tử của doanh nghiệp;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, Bộ/Sở gửi thông báo về các nội dung cần sửa đổi, bồ sung trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp phải sửa đổi, bồ sung hồ sơ;
 • Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung chưa đạt yêu cầu, Sở/Bộ gửi thông báo lần 2 trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1;
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo lần 2, doanh nghiệp phải sửa đổi, bồ sung hồ sơ;
 • Trường hợp không sửa đổi bổ sung, Bộ/Sở ra thông báo từ chối cấp giấy phép trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2.

Bước 4: Cơ quan nhà nước cấp/từ chối cấp giấy phép theo kết quả của Bước 3

Thẩm quyền, thời gian cấp và thời hạn của giấy phép bưu chính

Thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ kinh doanh hoạt động bưu chính bao gồm Sở và Bộ thông tin truyền thông, theo đó:

 • Sở Thông tin Truyền thông: Thẩm định cấp phép đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.
 • Bộ Thông tin Truyền thông: Thẩm định, cấp phép đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.

Thời gian thực hiện thẩm định, thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính

 • 30 ngày làm việc đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;
 • 10 ngày làm việc đối với việc thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Thời hạn của giấy phép

Tùy vào nhu cầu hoạt động doanh nghiệp có thể lựa chọn thời hạn ghi nhận trên giấy phép nhưng tối đa không quá 10 năm.

Lưu ý: Nếu ngừng cung cấp dịch vụ bưu chính trước khi giấy phép hết hạn, doanh nghiệp nên trả lại giấy phép để tránh những thủ tục không cần thiết như báo cáo, thanh tra, kiểm tra hoạt động bưu chính.

Lệ phí cấp giấy phép bưu chính

Đây là phí phải nộp khi thẩm định hồ sơ cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ phải nộp lệ phí theo quy định của nhà nước tại thông tư số 291/2016/TT-BTC.

Chi phí này được quy định thành hai trường hợp như sau

Thứ nhất: Đối với thẩm định lần đầu và thẩm định lại khi Giấy phép hết hạn:

Phạm vi liên tỉnh: 21.500.000 VNĐ

Phạm vi quốc tế:

 • Chiều đến: 29.500.000 VNĐ
 • Chiều đi: 34.500.000 VNĐ
 • Hai chiều: 39.500.000 VNĐ

Thứ hai: Đối với thẩm định mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ:

Phạm vi liên tỉnh: 5.500.000 VNĐ

Phạm vi quốc tế:

 • Chiều đến: 6.500.000 VNĐ
 • Chiều đi: 7.500.000 VNĐ
 • Hai chiều: 8.500.000 VNĐ

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn, mất hoặc hư hỏng

Để gia hạn giấy phép, cần nộp hồ sơ đề nghị cấp lại. Việc nộp hồ sơ phải được thực hiện trước khi giấy phép hết hạn, tối thiểu 30 ngày.

Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép
 • Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất của doanh nghiệp (từ 01/6/2022, sẽ không cần hồ sơ này);
 • Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp

Ngoài ra, doanh nghiệp cần nộp các tài liệu sau nếu có sự thay đổi:

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu nếu có;
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Để xin cấp lại doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ:

 • Giấy đề nghị cấp lại;
 • Bản gốc giấy phép còn thời hạn sử dụng.

Từ 01/06/2022, doanh nghiệp chỉ cần nộp giấy đề nghị, không cần nộp bản gốc giấy phép.

Thu hồi giấy phép bưu chính

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục xin giấy phép bưu chính sẽ thu hồi giấy phép bưu chính nếu doanh nghiệp có một trong các hành vi:

 • Hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam. Gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội;
 • Cung cấp thông tin giả mạo hoặc cố ý gian dối để được cấp giấy phép;
 • Không còn đủ các điều kiện để được cấp giấy phép;
 • Cung ứng dịch vụ bưu chính không đúng với nội dung được ghi trong giấy phép. Gây hậu quả nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
 • Sau 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép chưa triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính được ghi trong giấy phép;
 • Cho thuê, cho mượn giấy phép; chuyển nhượng giấy phép trái pháp luật.

Một số quy định về xử phạt hành chính về giấy phép bưu chính

Hình phạt chính

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: đối với hành vi thông báo không đúng với cơ quan nhà nước khi có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước khi có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối hành vi sau

 • Tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy phép ;
 • Cung ứng dịch vụ bưu chính không đúng với nội dung ghi trong giấy phép;
 • Không bảo đảm mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Cung ứng dịch vụ bưu chính nhưng không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính;
 • Mua bán, cầm cố giấy phép;
 • Cho thuê, cho mượn giấy phép; chuyển nhượng giấy phép trái pháp luật.

Hình phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép bưu chính từ 01 tháng đến 03 tháng;
 • Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Tùy vào hành vi vi phạm khác nhau, đơn vị vi phạm còn có thể phải chịu một số những biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể:

 • Thu hồi giấy phép;
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm;
 • Buộc nộp lại giấy phép cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp.

Một số quy định về xử phạt hành chính về thông báo hoạt động bưu chính

Lỗi không nghiêm trọng: Phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000 đối với một trong các hành vi:

 • Thông báo không đúng với cơ quan nhà nước khi có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp thông báo;
 • Thực hiện thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước quá thời hạn.

Phạt từ 5.000.000 đến 7.000.000 với hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước khi có thay đổi một trong các nội dung đã thông báo hoạt động bưu chính.

Lỗi nghiêm trọng: Phạt từ 7.000.000 đến 10.000.000 đối với một trong các hành vi:

 • Tẩy xóa, sửa chữa văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;
 • Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính mà không có văn bản xác nhận thông báo hoạt động;
 • Hoạt động bưu chính không đúng với nội dung quy định trong văn bản xác nhận thông báo.

Lỗi rất nghiêm trọng: Phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 đối với một trong các hành vi sau:

 • Cung ứng dịch vụ bưu chính mà không có xác nhận thông báo hoạt động của cơ quan nhà nước;
 • Làm đại lý, đại diện, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài; nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài mà không có văn bản xác nhận thông báo hoạt động của cơ quan nhà nước.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài nộp phạt theo quy định, doanh nghiệp có thể chịu một số biện pháp sau:

 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm;
 • Buộc nộp lại văn bản xác nhận thông báo đối với hành vi vi phạm.

Một số vấn đề thường gặp khi thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính

Trong quá trình thực hiện thủ tục cho hơn 50 doanh nghiệp, Luật Nhật Thư nhận thấy các doanh nghiệp thường gặp các vướng mắc như sau:

 • Bị trả lại hồ sơ nhiều lần do mẫu hồ sơ không chuẩn, không biết cách soạn hồ sơ;
 • Chưa đáp ứng được quy định về cơ sở vật chất, PCCC;
 • Hồ sơ bị chậm trả kết quả do không nắm được quy định về thời hạn cấp;
 • Xin giấy phép không tương ứng với các hoạt động của doanh nghiệp;
 • Không nắm được các quy định về báo cáo công bố sau khi được cấp phép và đi vào hoạt động;

Để thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bạn có thể liên hệ sử dụng dịch vụ xin giấy phép bưu chính của Luật Nhật Thư qua Hotline: 0842.894.888 (Zalo/Viber) để được tư vấn hỗ trợ.

Xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Xin giấy phép bưu chính quốc tế có mặc nhiên được phép kinh doanh bưu chính liên tỉnh không?

Không. Khi lập hồ sơ xin giấy phép bưu chính, đơn vị đề nghị cấp giấy phép đã phải đăng ký phạm vi hoạt động. Trường hợp muốn hoạt động trong phạm vi cả quốc tế lẫn trong nước, đơn vị phải xác định phạm vi ngay từ đầu.

Không lập công ty làm thủ tục xin giấy phép bưu chính không?

Không. Giấy phép bưu chính chỉ được cấp cho doanh nghiệp. Cũng chỉ doanh nghiệp mới có đầy đủ cơ sở và điều kiện để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Những hàng hóa cấm vận chuyển trong dịch vụ bưu chính?

Theo quy định của pháp luật, những hành vi sau bị cấm:
1. Bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc. Chống phá Nhà nước.
2. Bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội.
3. Bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Kinh doanh dịch vụ bưu chính không phép bị phạt như thế nào?

Căn cứ điểm a khoản 4 điều 5 nghị định số 15/2020/NĐ-CP. Kinh doanh dịch vụ bưu chính khi chưa được cấp phép có thể bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Dịch vụ xin giấy phép bưu chính của Luật Nhật Thư

Luật Nhật Thư với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và cung cấp dịch vụ cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh, logistics, kho vận trong và ngoài nước. Luật Nhật Thư sẽ thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tư vấn thủ tục xin giấy phép bưu chính, các loại hình liên quan
 • Tư vấn lập, soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, theo dõ hồ sơ nộp lên cơ quan nhà nước;
 • Đại diện khách hàng theo dõi xử lý và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước;
 • Cập nhật tiến độ thường xuyên cho khách hàng;
 • Đại diện khách hàng nộp các loại phí, lệ phí và nhận giấy phép;
 • Tư vấn thủ tục pháp lý sau khi khách hàng đã nhận được giấy phép;
 • Dịch vụ gia hạn hoặc cấp đổi giấy phép khi quá hạn;
 • Hỗ trợ tư vấn thanh tra, báo cáo hằng năm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cơ sở pháp lý

 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016.
 • Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận ;
 • Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính

Về Luật Nhật Thư

Công ty TNHH Nhật Thư Law

Luật sư Điều hành: Ls. Lý Huy Hoàng

Hotline: 0842.894.888

Website: https://luatnhatthu.vn/

Email: luatnhatthu@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatsunhatthu

Trụ sở chính: Toà nhà Eurowindow, Đông Hội, Thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status

 

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu!

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm cho quý khách!