Thủ tục ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc

Hiện nay người Việt Nam kết hôn rồi ly hôn với người Hàn Quốc ngày càng nhiều. Nhiều người định cư tại Hàn Quốc nên họ thực hiện thủ tục ly hôn tại Hàn. Khi có quyết định/bản án ly hôn, bạn phải thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây không phải là thủ tục quá phức tạp, tuy nhiên là thủ tục quan trọng nếu bạn muốn xin xác nhận độc thân cũng như bổ sung hồ sơ dân sự tại Việt Nam.

thủ tục ghi chú ly hôn với người hàn quốc
Thủ tục ghi chú ly hôn với người hàn quốc

Để sử dụng dịch vụ ghi chú ly hôn của Luật Nhật Thư vui lòng liên hệ hotline: 0842.894.888 (facebook/ zalo/ viber/ line)

Ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam là gì?

Thủ tục Ghi chú ly hôn là hoạt động của đăng ký hộ tịch. Theo đó ghi nhận vào sổ hộ tịch tại Việt Nam việc ly hôn đã được thực hiện được tại nước ngoài.

Quy định cụ thể tại khoản 2 điều 37 nghị định 123/2015/NĐ-CP. Tại đó việc công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy hôn với công dân Hàn Quốc. Sau đó về nước phải thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Các điều kiện để được thực hiện thủ tục được ghi nhận vào sổ hộ tịch tại Việt Nam.

 • Không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
 • Không có đơn yêu cầu không công nhận việc ly hôn này tại Việt Nam.

Tài liệu không vi phạm quy định pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình được ghi nhận vào sổ hộ tịch của công dân:

 • Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn,
 • Văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật
 • Giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

Lưu ý: Thủ tục này chỉ ghi chú ly hôn với trường hợp ly hôn gần nhất.

Vì vậy, để được thực hiện thủ tục này, cần có yêu cầu thi hành bản án, quyết định ly hôn hủy hôn hoặc các văn bản giấy tờ có giá trị khác do Hàn Quốc công nhận và được yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

Ly hôn với người Hàn Quốc có phải thực hiện thủ tục ghi chú tại Việt Nam?

Công dân Việt Nam khi ly hôn với người nước ngoài cần phải thực hiện thủ tục ghi chú tại Việt Nam bởi:

 • Xác nhận lại quan hệ hôn nhân đã chấm dứt tại nước ngoài.
 • Để tiến hành đăng ký kết hôn với người khác.
 • Xác nhận lại thời điểm ly hôn để thực hiện các giao dịch mua, bán bất động sản, tài sản,…

Việc ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc không phải là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên điều đó lại cần thiết để có thể thực hiện các hoạt động có liên quan đến hồ sơ dân sự tại Việt Nam.

Một số trường hợp ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc phổ biến:

 • Công dân Việt Nam đã ly hôn ở Hàn Quốc về thường trú tại Việt Nam;
 • Đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn tại Việt Nam, sau đó ly hôn ở Hàn Quốc;
 • Các trường hợp có yêu cầu kết hôn ở Việt Nam mà trước đó đã ly hôn ở Hàn Quốc;
 • Các trường hợp khác, nếu đương sự có yêu cầu.

Văn bản giấy tờ phải tuân theo pháp luật Việt Nam

Bên cạnh đó việc Việt Nam và Hàn Quốc chưa có hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự , hôn nhân và gia đình, nên có thể xảy ra các vấn đề liên quan đến việc bản án , quyết định được đưa ra tại cơ quan có thẩm quyền ở Hàn Quốc nhưng không có hiệu lực và được pháp luật Việt Nam công nhân.

Thẩm quyền ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc

Theo quy định của Luật hộ tịch, thẩm quyền ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc do cơ quan sau thực hiện:

 • UBND cấp quận/Huyện nơi công dân đã thực hiện ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân đã thực hiện ở nước ngoài.
 • Ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.
 • Việc ghi chú ly hôn do UBND cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện đối công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam.

Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn UBND cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.

UBND cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện đối với việc ghi chú ly hôn Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Hồ sơ thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc

 Các loại giấy tờ chuẩn bị làm ghi chú ly hôn

 • Tờ khai ghi chú ly hôn theo mẫu. (mẫu ban hành theo Thông tư 15/2015/TT-BTP)
 • Bản sao văn bản giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan có thẩm quyền Hàn Quốc công nhận.
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật. (Đối với trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục)
 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú ly hôn.

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình ở trên.

Lưu ý khi nộp hồ sơ ghi chú ly hôn

 • Cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp, công chứng hoặc xác nhận văn bản giấy tờ cần được sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam theo quy định của pháp luật phải tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên không bắt buộc văn bản giấy tờ phải hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy tờ bằng tiếng Hàn có trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Công dân Việt Nam đề nghị thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và phải được chứng thực một cách hợp lệ.
 • Văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, đối với việc ủy quyền cho ông, bà, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột. Tuy nhiên phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Đối với việc bạn công dân Việt Nam, người đề nghị thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn ở xa, gia đình ở xa với địa phương có thẩm quyền ghi chú ly hôn. Bạn có thể liên hệ ủy quyền cho công ty Luật Nhật Thư chúng tôi để giải quyết.

Trình tự thủ tục ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc

Nộp và thụ lý hồ sơ ghi chú ly hôn

Nộp hồ sơ tại UBND cấp quận/huyện có thẩm quyền theo các hình thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND quận /huyện;
 • Trực tuyến Cổng dịch vụ công quốc gia các tỉnh (Nếu có);
 • Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ, Công chức tư pháp có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

Đối với trường hợp cần xác minh thêm thông tin, văn bản giấy tờ thì thời gian làm việc có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Hồ sơ mà không đầy đủ công chức tư pháp phải thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản.

Nhận kết quả ghi chú việc ly hôn với người Hàn Quốc

Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và có thể xin trích lục.

 • Trưởng Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND quận/ huyện cấp trích lục cho người yêu cầu khi yêu cầu thực hiện thủ tục đúng pháp luật.
 • Trưởng Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND quận/ huyện để từ chối khi yêu cầu thực hiện thủ tục vi phạm pháp luật vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật hộ tịch.
 • Cán bộ làm công tác hộ tịch ghi nhận việc ghi chú kết hôn của công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn

Chi phí giải quyết ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc

Theo Thông tư số 85/2019/TT-BTC có quy định cụ thể về phí và phí thủ tục hành chính thì:

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quy định lệ phí ghi chú ly hôn theo tình hình thực tế của từng địa phương.

Trường hợp thuộc gia đình người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật có yêu cầu thì được miễn lệ phí.

Các khoản phí thực tế không gồm lệ phí bao gồm:

 • Phí công chứng hồ sơ giấy tờ
 • Phí hợp thức hóa lãnh sự ( nếu cần)
 • Phí chuyển phát hồ sơ giấy tờ
 • Phí dịch thuật (nếu cần)
 • Phí luật sư hỗ trợ giải quyết

Có thể tham khảo thêm tại : Thủ tục ghi chú hôn nhân là gì

Thời hạn thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc

 • 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp- hộ tịch của Phòng Tư pháp UBND huyện kiểm tra bộ hồ sơ đã nhận.
 • Sau đó, trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch UBND quận/ Huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. Khi nhận thấy hồ sơ đáp ứng được các điều kiện:
 • Không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình
 • Không thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định theo khoản 3 điều 37 Nghị định 123/2015
 • Các yêu cầu ghi chú ly hôn không đáp ứng được điều kiện thì Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND quận/ huyện để từ chối.
 • Nếu cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc là ở đâu?

Thẩm quyền ghi chú ly hôn hiện nay thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện nơi công dân Việt Nam thường trú, tạm trú.

Ly hôn tại Hàn Quốc có hiệu lực tại Việt Nam không?

Nếu muốn việc ly hôn tại Hàn Quốc có giá trị thi hành tại Việt Nam, bạn cần thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn tại cơ quan tư pháp ở Việt Nam.

Mất bản án khi ly hôn tại Hàn Quốc có ghi chú được không?

Chào Luật sư! Trước đây em có ly hôn với người Hàn Quốc ở nước ngoài. Hiện nay em đã về Việt Nam. Em muốn công nhận bản án ly hôn với người Hàn nhưng không còn liên lạc, mất bản án tại hàn có được không?
Chào em! Nếu không còn giữ bản án tại Hàn, em có thể liên hệ cơ quan lãnh sự, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn để xin lại trích lục bản án hôn nhân.

Một số trường hợp thực tế

Ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc nhưng không có mặt tại Việt Nam

Chào Luật sư! Tôi đang muốn thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn với chồng cũ là người Hàn Quốc. Hiện tại tôi đang ở Đà Nẵng, chồng tôi không có mặt tại Việt Nam. Tôi có thể thực hiện việc ghi chú ly hôn khi chồng đnag ở nước ngoài không?

Chào bạn! Luật hộ tịch quy định chỉ cần một trong các bên thực hiện thủ tục ghi chú sau khi ly hôn tại nước ngoài. Theo đó bạn chuẩn bị hồ sơ ghi chú ly hôn và gửi về UBND huyện nơi bạn đang cư trú các giấy tờ sau:

 • Bản sao công chứng của Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu
 • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.
 • Bản sao bản án ly hôn tại Hàn quốc được dịch, hợp pháp hoá lãnh sự.

Mất bản án ly hôn với người Hàn Quốc có ghi chú được không?

Năm 2017 em có ly hôn với chồng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên quyết định công nhận thuận tình ly hôn của tòa án Hàn Quốc đã bị thất lạc. Giờ em muốn thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam thì phải làm sao ạ?

bản án ly hôn với người hàn quốc
Bản án ly hôn với người Hàn Quốc và công dân Việt Nam

Chào bạn! Bạn có thể tiến hành thủ tục xin cấp lại quyết định ly hôn tại Hàn Quốc bằng cách:

 • Nộp đơn lên Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
 • Nộp hồ sơ xin cấp lại trích lục tại Toà án Hàn Quốc.

Trường hợp bạn không thể xin lại bản án ly hôn tại Hàn, bạn có thể nộp hồ sơ xin ly hôn tại Toà án Việt Nam. Việc giải quyết ly hôn tại Toà án và ghi chú ly hôn có giá trị tương đương nhau.

Thẩm quyền ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc tại Việt nam

Chào Luật sư! Hộ khẩu thường trú của tôi ở Hà Nội. Tôi đã đăng ký kết hôn với chồng tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Chúng tôi đã ly hôn tại Hàn Quốc. Nay tôi muốn thực hiện ghi chú ly hôn tại Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc về cơ quan nào?

Chào bạn! Việc thực hiện ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ do phòng Tư pháp UBND quận/huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bạn có thẩm quyền giải quyết nhé.

Ly hôn tại Hàn Quốc có được công nhận tại Việt Nam không?

Năm 2009, tôi và chồng cũ đã tiến hành ly hôn tại Hàn Quốc và có quyết định công nhận thuận tình ly hôn của tòa án Hàn Quốc. Luật sư cho tôi hỏi là tôi có cần phải thực hiện ly hôn tại Việt Nam nữa không?

Chào bạn! Về việc bạn đã có quyết định công nhận thuận tình ly hôn tại Hàn Quốc thì không cần phải thực hiện ly hôn tại Việt Nam nữa nhé bạn. Bạn cần phải dịch thuật và công chứng quyết định ly hôn sau đó làm thủ tục chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự bản án tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tiếp đó, bạn tiến hành thủ tục ghi chú ly hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục.

Dịch vụ ghi chú ly hôn trọn gói với người Hàn quốc

Lý do lựa chọn dịch vụ tại Luật Nhật Thư:

 • Đội ngũ luật sư giỏi giàu kinh nghệm có chuyên môn cao;
 • Có đạo đức luôn tận tâm và trách nhiệm hành nghề;
 • Luôn nỗ lực tìm kiếm phương án giải quyết có lợi nhất cho khách hang giảm thiểu chi phí cơ hội ;
 • Ưu tiên bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Nhanh chóng xử lý và bảo mật thông tin khách hàng;
 • Chúng tôi tư tin đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn ghi chú kết hôn một cách nhanh chóng có hiệu quả. Để được hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ Hotline: 0842.894.888 (Zalo/Viber).

Phí dịch vụ ghi chú ly hôn trọn gói với người Hàn:

Loại dịch vụChi phí
Tư vấn về thủ tụcMiễn phí
Xin trích lục bản án ly hônTừ 1000$
Dịch vụ ghi chú ly hôn trọn góiTừ 1500$
Phí Dịch thuật, hợp pháp hoá lãnh sựTừ 200$
Soạn hồ sơTừ 200$
Các trường hợp khácCăn cứ vào vụ việc thực tế
Bảng giá dịch vụ ghi chú ly hôn

Liên hệ Dịch Vụ

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Công ty Luật Nhật Thư

Luật sư điều hành: Ls. Lý Huy Hoàng

Trụ sở chính: Tòa nhà Euro WinDow River Park, đường Trường Sa, Đông Hội, TP. Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng: số 147 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 84N Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, quận 01, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện Công ty TNHH Nhật Thư Law tại Nhật Bản:

Địa chỉ Văn phòng:

 • VISTERIA BLG 4-9-17 HIRAI – EDOGAWAKU – TOKYO
 • VICTORIABIG4-9-17平井-江戸川区-東京

Hòm thư: 132-0035

Hotline: 0842.894.888 (Zalo/Viber).

Website: https://luatnhatthu.vn/

Email: luatnhatthu@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/luatsu.nhatthu

Fanpage: https://www.facebook.com/luatsunhatthu

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Hộ tịch 2014, Luật số 60/2014/QH13
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch
 • Thông tư 85/2019/TT-BTC phí và lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
 • Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch Nghị định 123/2015/NĐ-CP
DMCA.com Protection Status

 

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu!

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm cho quý khách!