Tìm hiểu về Chia tài sản – Chia tài sản khi ly hôn

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Yêu cầu về phân chia tài sản chung của vợ chồng là một trong những nhu cầu khá lớn hiện nay. Việc phân chia tài sản có thể vì mục đích làm ăn, kinh doanh hoặc vợ chồng ly hôn nên muốn phân chia tài sản. Vậy, nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng như thế nào? Có phải lúc nào cũng chia đôi hay không? Một ngôi nhà chia đôi, ai cũng muốn lấy nhà thì phải làm sao? Đây là một trong rất nhiều các thắc mắc của Khách hàng khi gặp và trao đổi với Luật sư ly hôn Luật Nhật Thư.

Tại bài viết này, Luật Nhật Thư sẽ cung cấp cho các bạn nhưng thông tin hữu ích xoay quanh chủ đề: Tài sản chung của vợ chồng và việc phân chia tài sản. Để được tư vấn và hỗ trợ mọi thắc mắc có liên quan xin vui lòng liên hệ hotline: Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/viber/line/messenger)

Thế nào là tài sản chung của vợ chồng? 

Tài sản chung của vợ chồng gồm:

 • Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, ;
 • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung
 • Tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 • Trừ một số trường hợp khác

Bên cạnh đó quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Lưu ý: Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
Chia tài sản chung của vợ chồng – Luật Nhật Thư

Giải thích một số thuật ngữ pháp lý về tài sản chung của vợ chồng

Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân

 • Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, 
 • Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.
 • Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

 Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng

 • Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình.
 • Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

Nguyên tắc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Nguyên tắc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

 • Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản, Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định pháp luật

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

 • Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
 • Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.
 • Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Vui lòng xem thêm bài viết: Mẫu đơn chia tài sản khi ly hôn – sau ly hôn

Mẫu đơn chia tài sản chung
Đơn yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Theo quy định pháp luật, Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau:

 • Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;
 • Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

Lưu ý:

 • Khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản chung của vợ chồng.
 • Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba không yêu cầu giải quyết thì Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác.

Các yếu tố xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia khi ly hôn

Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng: là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung: là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập: là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.
 • Lỗi của mỗi bên trong vphạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng: là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.
Bản án ly hôn chia tài sản chung của vợ chồng
Bản án ly hôn tranh chấp tài sản chung của vợ chồng

Chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ thì khi ly hôn chồng có được chia tài sản chung nhiều hơn?

Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi là Phạm Hùng C, hiện đang sinh sống ở Đông Anh, Hà Nội. Tôi đang muốn làm thủ tục ly hôn với vợ, do chúng tôi có quá nhiều mâu thuẫn, không thể hoà hợp được nữa. Từ trước tới nay, gần 12 năm nay tôi là người đi làm, lao động chính trong gia đình. Một mình tôi nuôi 3 mẹ con, vợ tôi không làm gì, không có công việc gì, chỉ ở nhà nội trợ chăm con. Tôi có mua xe cho cô ta và đồng ý để cho cô ta cái xe đó. Nhưng cô ta đòi chia cả nhà, cả đất mà tôi đang đầu tư làm ăn chung với bạn. Vậy, luật sư cho hỏi, vợ tôi không có đóng góp chút kinh tế nào trong nhà thì có được chia tài sản của tôi khi ly hôn không?

Trả lời:

Chào bạn, như đã chi tiết tại bài viết này đối với tài sản chung của vợ chồng thông thường Toà án sẽ xem xét chia đôi nếu như các bên không tự thống nhất, thoả thuận được. Bên cạnh đó, Toà án vẫn sẽ đánh giá một số yếu tố khác có liên quan để tính đến tỉ lệ phân chia. 

Đối với trường hợp của bạn, việc vợ bạn không đi làm chỉ ở nhà nội trợ sẽ được tính như sau: “Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn”

Như vậy, bạn có thể được chia nhiều hơn, nếu chứng minh được công sức đóng góp của mình nhiều hơn.

Để được hỗ trợ giải quyết trong việc chứng minh công sức đóng góp để phân chia tài sản chung khi ly hôn, vui lòng liên hệ hotline Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/viber/line/messenger)

Vui lòng xem thêm bài viết: Ngoại tình có được chia tài sản không?

Chia tài sản chung của vợ chồng khi đã ký thoả thuận tặng cho

Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi là Trần Thị Thu D, hiện đang cư trú ở Yên Bái. Tôi đã làm đơn ly hôn và được giải quyết ly hôn xong rồi. Bây giờ tôi nhận được thông báo của Toà án về việc chồng tôi nộp đơn khởi kiện chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản đó, trước khi ly hôn thì hai vợ chồng đã làm thoả thuận tặng cho xong rồi, tôi cũng đã làm một số thủ tục có liên quan đến việc tặng cho. Vậy bây giờ chồng tôi có được kiện chia tài sản đó nữa hay không? Mong luật sư tư vấn và hỗ trợ.

Trả lời:

Chào bạn, theo quy định pháp luật, liên quan đến thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng sẽ bị tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 và các luật khác có liên quan;
 • Vi phạm các nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng 
 • Vi phạm về quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
 • Vi phạm về giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng
 • Vi phạm về giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng
 • Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

Như vậy, nếu việc thoả thuận; văn bản thoả thuận giữa bạn và chồng không vi phạm một hoặc các nội dung trên thì coi là có hiệu lực. Việc chồng bạn kiện đòi lại tài sản đã tặng cho bạn, chồng bạn cần cung cấp được căn cứ hợp lý cho Toà án. Theo đó, cần xem xét các thông tin/tài liệu hoặc nội dung khởi kiện của chồng bạn mới có thể đánh giá được yêu cầu đó. 
Trường hợp bạn cần hỗ trợ giải quyết trong trường hợp chồng đòi lại tài sản đã tặng cho, vui lòng liên hệ Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/viber/line/messenger) để được tư vấn chi tiết.

Vui lòng xem thêm bài viết: Quy định về chia tài sản chung của vợ chồng mới nhất

 

Đã tặng cho vợ thì có được yêu cầu chia tài sản khi ly hôn
Ký văn bản tặng cho tài sản rồi thì có huỷ được không

Vui lòng xem thêm bài viết: Văn bản thoả thuận tài sản vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng đang thế chấp có chia được không?

Câu hỏi:

Chào Luật sư, tôi và chồng đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn với nhau. Chúng tôi có nhiều tài sản là bất động sản. Hầu hết các bất động sản này hiện đang thế chấp ngân hàng, mục đích là dùng để đầu tư kinh doanh và đều là khoản vay chung cả hai vợ chồng cùng ký. Chúng tôi muốn thống nhất các khoản nợ và tài sản, muốn chia đều, chia đôi luôn cho tiện nên dự kiến sẽ tách riêng ai trả nợ ngân hàng khoản nào thì nhận phần tài sản (bất động sản) đó luôn sau khi được giải chấp hoặc bán luôn được thì tốt. Vậy tôi có thể làm như vậy được không? Toà án và ngân hàng có chấp nhận cho chúng tôi chia tài sản chung khi tài sản đó vẫn đang thế chấp hay không?

Trả lời: 

Chào bạn, đối với các tài sản thế chấp thì Khoản 5 Điều 321 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Quyền của bên thế chấp:

Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Như vậy, mọi thoả thuận, tặng cho, mua bán,….. liên quan đến tài sản mà bạn đang thế chấp chỉ được thực hiện nếu ngân hàng đồng ý.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến phân chia tài sản chung khi ly hôn mà đang thế chấp tại ngân hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/viber/line/messenger)

Vợ chồng vay nợ để mua tài sản thì chia tài sản chung như thế nào?

Câu hỏi: 

Chào luật sư, tôi và chồng đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn, vì mâu thuẫn kéo dài. Trong thời gian hôn nhân, chồng tôi có vay nợ để đầu tư làm ăn, tôi đã ngăn cản vì thấy không hiệu quả nhưng anh ta không chịu. Sau đó làm ăn thua lỗ, tiền nợ 2 tỷ không trả được. Bây giờ anh ta yêu cầu tôi có trách nhiệm với 1 nửa số nợ, vì anh ta nói tiền vay làm ăn, lúc làm ăn được anh ta có chi tiêu cho gia đình nên được coi là trách nhiệm chung. Tôi không thể gánh được số nợ đó, tôi cũng không biết anh ta chi tiêu cho gia đình bao nhiêu, nhưng cũng có đóng tiền ăn học cho con. Vậy bây giờ trường hợp của tôi phải xử lý thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp.

Trả lời: 

Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình quy định trách nhiệm liên đới của vợ, chồng như sau:

“1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này”.

Theo đó, các nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng như sau:

Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng

Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

 • Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

 • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
 • Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy việc vợ có phải trả nợ cùng chồng đối với khoản vay của chồng hay không sẽ phải xem xét dựa vào mục đích vay tiền của chồng, cụ thể:

 • Chồng vay tiền nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ phải liên đới chịu trách nhiệm.
 • Chồng sử dụng tiền vay vào những mục đích cá nhân, không vì nhu cầu của gia đình thì đây là nợ riêng của chồng, chồng có nghĩa vụ trả nợ riêng.

Lưu ý: Nhu cầu thiết yếu của gia đình ở đây là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.

Không ly hôn có được phân chia tài sản chung không?

Câu hỏi:

Chào luật sư, chồng em đang tính chuyện làm ăn đầu tư lớn mà em hiện tại không đồng ý. Chuyện đầu tư của chồng em đầy rủi do, chồng em tính vay nợ ngân hàng thế chấp hết nhà cửa để làm ăn. Mà em sợ thua lỗ thì mẹ con em chẳng còn gì để ở. Vậy em có thể chia tài sản chung được không và thủ tục như thế nào, có cần lên Toà không? Vợ chồng em không muốn ly hôn, chỉ muốn chia tài sản để nếu làm ăn có bất trắc thì mẹ con em vẫn có nhà để ở. Mong luật sư tư vấn giúp.

Trả lời:

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại điều 42 của luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản.

Như vậy, hai vợ chồng em vẫn có quyền chia tài sản mà không cần phải ly hôn em nhé

Không ly hôn có được phân chia tài sản chung không?
Thủ tục phân chia tài sản chung của vợ chồng nhưng không ly hôn

Nhà đất bố mẹ cho có phải chia khi ly hôn không?

Câu hỏi:

Chào luật sư, em và vợ cưới nhau 4 năm nay. Sau khi cưới, ông bà ngoại mua nhà cho hai vợ chồng ở (Nhà đất, giá trị lớn). Em phát hiện ra vợ em ngoại tình nên muốn ly hôn. Luật sư cho hỏi, nếu em yêu cầu chia tài sản thì có chia được không, vì vợ em không đồng ý, nói là tiền ông bà ngoại mua cho nên em không được gì cả? Giấy tờ nhà vợ em đều giữ hết và em không lấy được? Mong luật sư tư vấn .

Trả lời:

Chào bạn, như các nội dung tư vấn tại bài viết này, các tài sản (bất động sản) mà vợ chồng được tặng cho chung được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, việc tặng cho tài sản này phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định pháp luật. Như vậy, nếu việc tặng cho là hợp pháp, hợp lệ; hình thức tặng cho phù hợp quy định thì nhà đất được ông bà ngoại tặng cho được coi là tài sản chung của hai vợ chồng bạn. Như vậy, bạn có quyền yêu cầu phân chia.

Đối với trường hợp không có giấy tờ quyền sử dụng đất, Luật Nhật Thư có thể hỗ trợ xin cấp trích lục thông tin thửa đất để bạn thực hiện thủ tục nếu vợ bạn không hợp tác, không cung cấp giấy tờ.

Mọi phát sinh liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất được bố mẹ tặng cho, vui lòng liên hệ hotline Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/viber/line/messenger)

Vui lòng xem thêm bài viết: Tài sản nào không phải chia khi ly hôn

Đang ở nước ngoài có chia tài sản khi ly hôn được không?

Câu hỏi: 

Chào luật sư, tôi là Đỗ Nam A, hiện đang làm việc tại Nhật Bản. Vợ tôi ở Việt Nam cùng các con và hiện nay chúng tôi đang muốn giải quyết ly hôn, không tranh chấp gì cả. Chỉ là chúng tôi có tài sản chung là nhà đất, bây giờ tôi ở nước ngoài thì xử lý thế nào? Tôi đồng ý tặng cho vợ con, nhưng thủ tục thì tôi không về nước được. Vậy, mong luật sư tư vấn và hỗ trợ xử lý giúp tôi.

Trả lời:

Chào bạn trường hợp của bạn, nếu hai vợ chồng thống nhất ly hôn, không có bất kỳ tranh chấp nào về con cái, tài sản thì giải quyết theo phương án thuận tình ly hôn sẽ phù hợp nhất. Đối với vấn đề tài sản, nếu bạn muốn tặng cho vợ/con thì hoàn toàn có thể uỷ quyền về Việt Nam để được hỗ trợ giải quyết mà không cần về nước. Đối với việc ly hôn, bạn cũng có thể giải quyết ly hôn vắng mặt, chỉ cần ký hồ sơ theo hướng dẫn của Luật Nhật Thư là được. 

Như vậy, dù bạn đang ở nước ngoài, nhưng vẫn có thể giải quyết vấn đề liên quan đến tặng cho tài sản ở Việt Nam cho vợ, con.

Mọi thắc mắc xoay quanh chủ đề giải quyết tài sản chung khi đang ở nước ngoài, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/viber/line/messenger)

Vui lòng xem thêm bài viết: Chia tài sản khi ly hôn có yếu tố nước ngoài

Ly hôn khi chồng mất tích thì chia tài sản chung thế nào?

Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi và chồng kết hôn từ năm 2000, chung sống với nhau có được bố mẹ cho đất làm nha, đất có sổ đứng tên chồng. Đến năm 2009 chồng tôi vào Nam làm ăn, từ đó tới nay biệt tung tích, không biết đang ở đâu, không liên hệ với vợ con và bố mẹ ở nhà, không ai liên lạc được. Bây giờ, tôi muốn ly hôn rồi bán nhà để lấy tiền đi nước ngoài sinh sống cùng con gái. Vậy, chồng tôi mất tích thì tài sản chung giải quyết phân chia thế nào? Con gái tôi có được phần không? Mong luật sư hỗ trợ.

Trả lời

Theo quy định tại Điều 69 Bộ luật dân sự 2015 thì:

 • Tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý;
 • Nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý;
 • Nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

Như vậy, chồng bạn mất tích, bạn ly hôn có yêu cầu phân chia tài sản thì Toà án sẽ thực hiện thủ tục thu ly hôn với người mất tích cho bạn. Về phần tài sản sẽ giải quyết phân chia với nguyên tắc đã được pháp luật quy định. Sau khi phân chia, phần tài sản của chồng bạn sẽ được giao cho con thành niên, hoặc cha mẹ chồng bạn quản lý. Phần tài sản của bạn thì bạn được tự mình quyết định. Đây là tài sản chung của hai vợ chồng, nên về cơ bản con gái bạn không có quyền tài sản trong này. 

Mọi thắc mắc liên quan đến việc giải quyết tài sản khi ly hôn với chồng mất tích, vui lòng liên hệ hotline Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/viber/line/messenger)

Về chúng tôi

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nhật Thư về chủ đề Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn pháp lý về hôn nhân gia đình. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline Luật Nhật Thư 0842.894.888 (zalo/viber/line/messenger) hoặc liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây.

Công ty Luật Nhật Thư

🏛 Trụ sở chính: Số 4, Tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

📍Văn phòng giao dịch: Biệt thự lotus 50, Tòa nhà EuroWinDow River Park, đường Trường Sa, Đông Hội, Đông Anh Hà Nội.

✅ Giấy Đăng ký hoạt động số 01022087/TP/ĐKHĐ do Sở Tư Pháp UBND TP. Hà Nội cấp theo Thông báo số 3174/TB-STP.

✅ Giấy phép hành nghề Luật sư/Thẻ luật sư số 17466/TP/LS-CCHN do Bộ tư pháp cấp ngày 22/11/2019.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: 147 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 84N Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, quận 01, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện Công ty TNHH Nhật Thư Law tại Nhật Bản:

Địa chỉ Văn phòng:

 • VISTERIA BLG 4-9-17 HIRAI – EDOGAWAKU – TOKYO
 • VICTORIABIG4-9-17 Hirai-Edogawa-ku-Tokyo

Hòm thư: 132-0035

Hotline: Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/viber/line/messenger)

Website:   https://luatnhatthu.vn/

Email:   luatnhatthu@gmail.com

Instagram:   https://www.instagram.com/luatsu.nhatthu

Fanpage: https://www.facebook.com/luatsunhatthu

DMCA.com Protection Status

 

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu!

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm cho quý khách!