Dịch vụ đăng ký tạm trú cho người nước ngoài – Cập nhật nhất 2024

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Tôi có nhà cho thuê tại Hà Nội, xin hỏi Luật sư là nếu tôi cho người nước ngoài thuê thì có phải đăng ký tạm trú không? Việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện như thế nào? Tôi có thể đăng ký tạm trú cho online được hay không và có phải đăng ký ngay sau khi người nước ngoài đó dọn đến hay không?

Để được hỗ trợ giải quyết thắc mắc về đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, vui lòng liên hệ hotline Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/line/viber/messenger) 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là gì?

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2023 quy định như sau:

“1. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú”

Như vây, cơ sở lưu trú là nơi tạm trú của người nước ngoài bao gồm: khách sạn; nhà khách; khu nhà cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập; cơ sở khám, chữa bệnh, nhà riêng.

Việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài sẽ thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định nêu trên.

Tại sao phải đăng ký tạm trú cho người nước ngoài?

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam cũng như chủ cơ sở lưu trú. Nếu không được đăng ký tạm trú, người nước ngoài sẽ chịu các mức hình phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với Cơ sở lưu trú cho người nước ngoài tạm trú qua đêm nhưng không khai báo tạm trú hoặc không cập nhật thông tin khai báo tạm trú theo quy định; người nước ngoài không cung cấp hoặc cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định nêu trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Các cách đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Hiện nay có 02 hình đăng ký tạm trú cho người nước ngoài:

Cách 1: Khai báo online qua Trang thông tin điện tử

Các khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử.

Cách 2: Khai báo bằng phiếu khai báo tạm trú

Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách thức đăng ký tạm trú cho người nước ngoài nêu trên

Trường hợp khai báo qua phiếu khai báo tạm trú, người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào phiếu khai báo tạm trú và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú (24 giờ đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa)

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài
Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài – Thẻ tạm trú

Thủ tục đăng lý tạm trú cho người nước ngoài

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài online qua Trang thông tin điện tử

Bước 1: Đăng ký tài khoản

 Người khai báo tạm trú đăng ký tài khoản khai báo tạm trú tại Trang thông tin điện tử về khai báo tạm trú của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây gọi là Trang thông tin điện tử) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bước 2: Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử. Thông tin cung cấp gồm:

 •  Tên của cơ sở lưu trú;
 •  Loại hình của cơ sở lưu trú;
 •  Địa chỉ của cơ sở lưu trú;
 •  Số điện thoại của cơ sở lưu trú;
 •  Email của cơ sở lưu trú;
 •  Họ tên;
 •  Ngày tháng năm sinh;
 •  Số điện thoại;
 •  Số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu

Bước 3: Khai báo thông tin tạm trú

Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Thông tin khai báo tạm trú gồm:

 •  Họ tên;
 •  Giới tính;
 •  Ngày tháng năm sinh;
 •  Quốc tịch;
 •  Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

Có thể nhập theo từng trường hợp vào các ô nhập dữ liệu hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo tập tin mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

Bước 4: Kiểm tra thông tin đã khai báo tạm trú trên hệ thống và hoàn thành việc khai báo tạm trú.

Người khai báo tạm trú kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Bước 5: Tiếp nhận thông tin tạm trú

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo qua Trang thông tin điện tử 24/7

Thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú

Bước 1: Khai và chuyển phiếu khai báo tạm trú

Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (Công an cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Phiếu khai báo đăng ký tạm trú cho người nước ngoài
Phiếu khai báo đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Tải mẫu NA17 tại đây: Mẫu NA17 – Phiếu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Bước 2: Tiếp nhận phiếu khai báo tạm trú

Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin đăng ký tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24/7

Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú;

xem thêm: Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để được tư vấn chi tiết khi làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Luật Nhật Thư theo Hotline: 0842.894.888 (Zalo/Line/Viber/Messenger).

Về chúng tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể hơn về chủ đề  Dịch vụ đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, vui lòng liên hệ tới hotline: Luật Nhật Thư  qua thông tin dưới đây.

Công ty Luật Nhật Thư

🏛 Trụ sở chính: Số 4, Tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

📍Văn phòng giao dịch: Biệt thự Lotus 50, Tòa nhà EuroWinDow River Park, đường Trường Sa, Đông Hội, Đông Anh Hà Nội.

✅ Giấy Đăng ký hoạt động số 01022087/TP/ĐKHĐ do Sở Tư Pháp UBND TP. Hà Nội cấp theo Thông báo số 3174/TB-STP.

✅ Giấy phép hành nghề Luật sư/Thẻ luật sư số 17466/TP/LS-CCHN do Bộ tư pháp cấp ngày 22/11/2019.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: 147 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 84N Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, quận 01, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện Công ty TNHH Nhật Thư Law tại Nhật Bản:

Địa chỉ Văn phòng:

 • VISTERIA BLG 4-9-17 HIRAI – EDOGAWAKU – TOKYO
 • VICTORIABIG4-9-17 Hirai-Edogawa-ku-Tokyo

Hòm thư: 132-0035

Hotline: Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/viber/line/messenger)

Website:   https://luatnhatthu.vn/

Email:   luatnhatthu@gmail.com

Instagram:   https://www.instagram.com/luatsu.nhatthu

Fanpage: https://www.facebook.com/luatsunhatthu

 

DMCA.com Protection Status

 

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu!

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm cho quý khách!