Mẫu giấy uỷ quyền xác nhận độc thân mới nhất 2024

Mẫu giấy uỷ quyền xác nhận độc thân mới nhất 2023

Thưa Luật sư. Tôi là Nguyễn Thị T, tôi chuẩn bị kết hôn nên cần phải xin cấp giấy xác nhận độc thân để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Nhưng do tôi đang ở nước ngoài nên không thể về quê để xin cấp được. Không biết tôi có thể ủy quyền cho người khác đi xin được được không? Luật sư có thể hỗ trợ cho tôi Mẫu giấy ủy quyền xác nhận độc thân để xin cấp tại xã không hoặc hỗ trợ xin luôn cho tôi thì tốt? Rất mong được tư vấn và xử lý giúp. Xin chân thành cảm ơn.

Giấy xác nhận tình trạng độc thân dành cho những công dân đang chuẩn bị kết hôn hoặc bổ sung trong một số hồ sơ dân sự khác. Thực tế, có thể uỷ quyền cho người khác xin giúp nếu không thể tự mình đi xin cấp, tuy nhiên việc uỷ quyền phải đúng theo quy định pháp luật, đây là điều mà không phải ai cũng nắm rõ. Vì vậy, tại bài viết này, Luật Nhật Thư chi tiết các nội dung cần thiết để bạn đọc có thể hiểu và nắm được những quy định về việc uỷ quyền cho người khác xin xác nhận độc thân. Mọi thắc mắc có liên quan, vui lòng liên hệ hotline Luật Nhật Thư 0842894888 (Zalo/line/viber/messenger)

Mẫu giấy uỷ quyền xác nhận độc thân mới nhất 2023
Mẫu giấy uỷ quyền xác nhận độc thân mới nhất 2023

Quy định về Mẫu giấy ủy quyền xác nhận độc thân

Ủy quyền được hiểu là cá nhân/tổ chức cho phép cá nhân/tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định, thực hiện một hành động pháp lý nào đó và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép/Ủy quyền đó.

Ủy quyền là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện, đồng thời nó cũng là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận các kết quả pháp lý do hoạt động ủy quyền mang lại.

Trên thực tế việc đại diện theo ủy quyền diễn ra rất phổ biến, các bên có thể thỏa thuận tiến hành giao dịch bằng nhiều hình thức, kể cả bằng miệng tuy nhiên đối với các trường hợp quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo hình thức đó mới có giá trị.

Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực có quy định như sau:

“Điều 10. Ủy quyền

Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.”

Theo quy định trên, việc xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là loại việc được phép  ủy quyền.

Trường hợp không được làm mẫu giấy ủy quyền?

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP đã ban hành quy định người yêu cầu đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch được phép ủy quyền cho người khác trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

 • Đăng ký kết hôn;
 • Đăng ký lại việc kết hôn;
 • Đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Theo đó, trong các trường hợp bị cấm không được phép ủy quyền nêu trên không có trường hợp xin cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nên người có nhu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được phép ủy quyền của mình cho người khác thực hiện thay.

Có được ủy quyền làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hay không?

Căn cứ theo điều 2 thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Điều 2. Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch.

 • Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch(sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được Ủy quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.
 • Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.
 • Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.

Theo đó, việc xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không nằm trong các trường hợp không được ủy quyền nên người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực. Trong đó phạm vi ủy quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền (như Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh…).”

Như vậy, việc ủy quyền làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thể được ủy quyền.

Mẫu giấy uỷ quyền xác nhận độc thân mới nhất 2023
Xác nhận độc thân của người nước ngoài

Mẫu giấy ủy quyền xác nhận độc thân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

 • Căn cứ Luật Hộ tịch 2014 số 60/2014/QH13
 • Căn cứ Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 • Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP về hộ tịch

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2023

Tôi lên là: ……………………………………..            

Tôi lập giấy ủy quyền này với nội dung như sau:

 1. Phạm vi ủy quyền

Hiện tôi đang có dự định thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn …………………; sinh ngày ………………..; quốc tịch; …………………….; hộ chiếu số: ………………………….

Tuy nhiên, vì lý do công việc, tôi không thể trực tiếp về UBND xã/phường …………… xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được. Do đó, bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho ……………………………, sinh ngày ……………………., CCCD số …………………………… thay mặt và nhân danh tôi thực công việc sau:

 • Giao nhận toàn bộ văn bản, giấy tờ liên quan đến việc xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của tôi tại UBND xã /phường ………………………………………………
 • Trong phạm vi ủy quyền, ……………………………được toàn quyền lập, ký tên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi đã được ủy quyền nêu trên.
 1. Thời hạn ủy quyền:

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được hoàn thành.

 1. Cam kết:
 • Tôi cam đoan những thông tin nêu tại Giấy ủy quyền này cũng như thông tin của người được ủy quyền là đúng sự thật và hợp pháp
 • Việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với các quy định của pháp luật, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào khác.
 • Tôi chưa ủy quyền cho bất kỳ ai thực hiện công việc ủy quyền nêu trên và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền
  Người ủy quyền

 

Tải mẫu giấy ủy quyền xác nhận độc thân: Tải xuống

Mẫu giấy uỷ quyền xác nhận độc thân mới nhất 2023
Tờ khai xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục uỷ quyền xin cấp giấy xác nhận độc thân

Hồ sơ uỷ quyền xin cấp giấy xác nhận độc thân

 • Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu;
 • Trường hợp người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ/chồng nhưng đã ly hôn; người vợ/chồng đã chết thì phải xuất trình bản chính; nộp bản sao giấy tờ hợp lệ để chứng minh;
 • Công dân Việt Nam đã ly hôn; hủy việc kết hôn ở nước ngoài thì phải nộp bản sao Trích lục ghi chú ly hôn.
 • Văn bản ủy quyền theo đúng quy định pháp luật
 • Giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng để chứng minh về thân nhân của người yêu cầu cấp giấy chứng nhận độc thân
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người yêu cầu cấp giấy xác nhận độc thân

Quy trình thực hiện xin mẫu giấy xác nhận độc thân 

Tại Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cụ thể như sau:

Bước 01: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận độc thân

Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình

Căn cứ theo điều 21, nghị định 123/2015/NĐ- CP quy định có thể xác định thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn dân là do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của công dân hoặc nơi có đăng ký tạm trú ( Trong trường hợp công dân không có nơi thường trú) cấp.

Do vậy, khi có nhu cầu xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn người dân phải nộp hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú.

Bước 02: Kiểm tra, xác minh và cấp Giấy xác nhận độc thân

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu.
 • Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp giấy xác nhận độc thân là phù hợp với quy định pháp luật thì Công chức tư pháp – Hộ tịch trình Chủ tục Uỷ ban nhân dân ký 01 bản giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu.
 • Nội dung giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Lưu ý : Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại giấy xác nhận độc thân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do giấy xác nhận độc thân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này, thì phải nộp lại giấy xác nhận độc thân đã được cấp trước đó.

Mẫu giấy uỷ quyền xác nhận độc thân mới nhất 2023
Mẫu giấy ủy quyền xác nhận độc thân

Về chúng tôi

Để được cung cấp Mẫu giấy ủy quyền xác nhận độc thân và các dịch vụ liên quan, mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Nhật Thư

🏛 Trụ sở chính: Số 4, Tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

📍Văn phòng giao dịch: Biệt thự lotus 50, Tòa nhà EuroWinDow River Park, đường Trường Sa, Đông Hội, Đông Anh Hà Nội.

✅ Giấy Đăng ký hoạt động số 01022087/TP/ĐKHĐ do Sở Tư Pháp UBND TP. Hà Nội cấp theo Thông báo số 3174/TB-STP.

✅ Giấy phép hành nghề Luật sư/Thẻ luật sư số 17466/TP/LS-CCHN do Bộ tư pháp cấp ngày 22/11/2019.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: 147 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 84N Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, quận 01, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện Công ty TNHH Nhật Thư Law tại Nhật Bản:

Địa chỉ Văn phòng:

 • VISTERIA BLG 4-9-17 HIRAI – EDOGAWAKU – TOKYO
 • VICTORIABIG4-9-17平井-江戸川区-東京

Hòm thư: 132-0035

Hotline: Luật Nhật Thư 0842.894.888 (zalo/viber/messenger/line)

Website: https://luatnhatthu.vn/

Email: luatnhatthu@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/luatsu.nhatthu

Fanpage: https://www.facebook.com/luatsunhatthu

DMCA.com Protection Status

 

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu!

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm cho quý khách!